BAŞKANIMIZDAN

Sevgili dostlar,

2022-23 dönemine "ROTARY İLE HAYAL EDELİM" dönem temamızla başlıyoruz.İki yıldır devam eden küresel covid salgınından sonraki bu yeni dönemimizde geçmişte olduğu gibi hepbirlikte güzel projeleri hayata geçireceğiz.

Çekirge Rotary ailesi,Rotaract ve İnteract kulüpleri ile birlikte 2440.bölgenin yıldız kulüplerindendir.

Bu yeni dönem Çekirge Rotary ailesinin 20.kuruluş yılıdır.Bu çok özel dönemde Rotary ,Rotoract ve İnteract lar olarak iz bırakan değerli projeleri hayata geçireceğimize dair inancım tamdır.

Herbir üyemiz kendilerine tanınan şansı ihtiyacı olan toplum kesimi ile paylaşma duygusunu taşımaktadır.Karşılık beklemeden içinde bulunduğumuz topluma Çekirge Rotary ailesi olarak 20 yıldır sayısız hizmet yaptık ve birçok insanımıza olumlu katkılar sağladık.Gerek bu dönem gerekse diğer dönemlerde topluma hizmetlerimiz artarak devam edecektir.

Rotaryen sevgi ve saygılarımla,

Ahmet ATALAY

2022-23 Dönem Başkanı

Çekirge Rotary Çekirge Rotaract Çekirge Interact