Dünya Toplum Hizmeti

Dünya Toplum Hizmeti (WCS) bir başka Rotary programıdır. Bu program ile herhangi bir kulüp veya herhangi bir ülkenin bir bölgesi, bir başka ülkedeki kulüp projesine insani yardım sağlar. Tipik olarak şöyle bir örnek verebiliriz. Mesela, gelişmekte olan bir ülkenin toplumunda yaşam standartlarının düzelmesi ve yükselmesi için yardımcı olacak Rotary projeleri hazırlanır. Dünya Toplum Hizmeti projesi adını verdiğimiz bu hizmetin amacı, netice olarak, dünyadaki insanlar arasında bir iyi niyet ve anlayışın yerleşmesini sağlamak gibi evrensel bir dostluk gösterisi sergilemektir.

Böyle bir yardım projesinin, yardıma muhtaç bir yere ulaşabilmesini sağlamak, Dünya Toplum Hizmetleri (WCS) proje değişiminden faydalanmak suretiyle olabilir. Böylece dünyanın uzak bir köşesindeki yardıma muhtaç kulüpleri saptamak olanağı doğar. Gelişmekte olan bölgelere ait çok sayıda değerli faaliyet bekleyen kulüp adresleri'ni içeren ve aylık olarak yayınlanan liste, Uluslararası Rotary'nin Evanston'daki sekreterliği'nde vardır ve istenildiğinde derhal temin edilebilinir. Bu listede, yardım bekleyen projeler, bunların tahmini giderleri ve kiminle temas kurulması gerektiği ayrıntılı olarak yazılıdır. Aylık olarak yenilenen, Dünya Toplum Hizmetleri (WCS) proje değişim listesine ve veri tabanı'na, www.rotary.org adresindeki UR web sitesinden erişilebilinir. Yapmayı düşündükleri bir insani hizmet projesi için yardım bekleyen veya böyle bir proje katılmak isteyen ve bu amaçla bir başka kulüp arayan kulüpler, isimlerini bu listeye yazdırabilirler.

Dünya Toplum Hizmeti projesi'nden yardım isteğinde bulunan kulüpler, her zaman için istek listelerini değiştirip yenileyebilir ve bunu WCS merkezine bildirerek kayıt ettirebilirler. Böyle yapılan bir hizmet sonucu olarak ihtiyaçlar, dünya çapında bir haberleşme ağı sayesinde, başka dış kaynaklarla sağlanarak pratik bir çözüme gidilmiş olur.

İncelenmesi sonunda, gerçekten ihtiyacı olan bir toplumun acil isteklerini karşılayabilmek için hazırlanmış bir projeyi veya bunun için dünyanın bir başka yerinde işbirliği yapmaya hazır bir kulüp bulma şansınız olur. Gelişmek için çabalayan dünyanın bir köşesindeki yere yardım etme fırsatı doğar. 0 zaman yapılacak tek iş kalıyor "derhal işe başlamak" ve projeyi bitirmek için yardımcı olmak. Bunu yaparken de dünyada gelişmesi için çabaladığımız dostluk ve dünya anlayışı köprülerini güçlendirmek.

Çekirge Rotary Çekirge Rotaract Çekirge Interact