Okur Yazarlık Eğitimi

Dünya nüfusunun yaklaşık altıda birini oluşturan bir milyardan fazla insanın, okur yazar olmadığı tahmin edilmektedir. Genç ve yetişkinlerin okur yazar olamaması sorunu, hem sanayileşmiş ülkelerin hem de gelişmekte olan ülkelerin müşterek bir problemidir.

Okuma yazma bilmemenin getirdiği kötülüklerden biri de, bu gibi bireylerin kişisel bağımsızlıklarını kaybetmeleri ve yaşama anlam veren haysiyetlerini kaybedip fakirleşmelerine ve uygunsuz yollara sapmalarına yol açmasıdır. İnsanların cahilliği insanları küçültür, onların ekonomik, politik, sosyal ve kişisel gelişimlerini durdurur ve uluslararası anlayış, işbirliği ve dünya barışını engeller.

Rotary kulüpleri'nin büyük bir kısmı kendi toplumlarında okur yazarlık eğitimi konusunda ciddi araştırmalar yapmaktadırlar. Bazı kulüpler okuma yazma öğreten temel kitaplar yayınlamakta, bazıları ise okuma ve dil öğretim klinikleri açmakta, gönüllü öğretmenlik yapmakta veya eğitim malzemeleri bağışında bulunmaktalar. Rotaryenler, kendi toplumları içinde çok önemli bir rol üstlenerek, özellikle gelişmekte olan ülkelerde okuma olanağını geliştirici çalışmalar yapıp, yeni yeni projeler üretebilirler.

Örneğin Avustralyalı Rotaryenler Tayland'da dört okulda okur yazarlık projesi için Fener Kuleleri kurmuşlardır. Bu yenilikçi öğretim metodu, öylesine başarılı olmuş ki, Tayland hükümeti, bu metodu tüm devlet okullarına uygulamıştır. Bu yenilikçi öğretim metodu, diğer Rotary kulüpleri tarafından, Bengaldeş, Güney Afrika, Brezilya ve diğer ülkelerde kullanılmıştır.

Gerçekleştirilen çalışmalar dünya Rotaryenleri'ne örnek teşkil etmiş ve Uluslararası Rotary tarafından çok büyük takdir toplamıştır. Dünya genelinde KOYE ilk-orta ve lise eğitiminde bir eğitim programı olarak kullanılmaktadır. Bu programı yetişkinlere uygulayan tek ülke Türkiye'dir. Bu nedenle, ülkemizde yapılan okuma-yazma çalışmaları dünyaya örnek teşkil etmiştir. Ülkemizde KOYE sürekli bir proje olarak kabul görmüştür. Her yıl 10.000'lerce vatandaşımız Rotary'nin bu programı sayesinde okur-yazar olmaktadır.

Çekirge Rotary Çekirge Rotaract Çekirge Interact